آتش نهفته در زیر بحران آب ـ تیک تاک

گفتگو با اسدالله مثنی

امروز شاهد خیزش دوباره مردم شهرکرد برای آب بودیم. ولی اینبار صورت مسئله آب خوردن بود.

در این برنامه میخواهیم این موضوع را بررسی کنیم.

 

مطالب مرتبط

اعتراض گسترده مردم شهرکرد به بی‌آبی در برابر استانداری رژیم با شعار «مرگ بر رئیسی» + توئیت خانم مریم رجوی

خشکسالی در میان سیل و بی‌آبی ـ تیک تاک