ادعاهای رئیسی و واقعیت‌ها ـ تیک تاک

گفتگو با زینت میرهاشمی

در یک سالگی دولت رئیسی جلاد، صدای ورشکستگی‌اش از باند خود ولی فقیه ارتجاع بلند شد تا آنجا که امروز هم‌باندیهای خودش در مجلس ارتجاع گفتند: سفرهای استانی رئیسی، گفتار درمانی‌ست.
مردم هم پیشاپیش نقش مهر باطل را با شعار مرگ بر رئیسی بر او زدند.
در این میان رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده که تا سال آینده اوضاع اقتصادی خوب خواهد شد.....

 

مطالب مرتبط

ناکارآمدی رئیسی؛ شکست استراتژیک خامنه‌ای

راه حل رئیسی برای مقابله با سقوط؟ ـ تیک تاک