موشک و ماهواره روسی به اسم خامنه‌ای! ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ موشک و ماهواره روسی به اسم خامنه‌ای! ـ ۲۴مرداد۱۴۰۱

ماهواره خیام و پرتاب آن به فضا، فیل تازه‌ٔ ولایت بود که پیش از پرتاب واقعی آن به فضا، در رسانه‌ها و صفحات مجازی هوا شده بود!

از مهره‌های حکومتی گرفته تا ساندیسی‌های ذوب در ولایت و شاغل به کار در فضای مجازی، همگی حتی پیش از انتشار خبر ارسال ماهواره «بومی!» و «ایرانی!» خیام، با «ذوقمرگیدگی» خاصی به این شاهکار ولایی می‌بالیدند.

بلافاصله پس از خبر پرتاب این ماهواره توسط سامانه‌ٔ موشکهای فضایی سایوز روسیه و قرار گرفتن آن در فضا، نوابغ کوی ولایت هم گویا با تنفس دود خروجی موشک روسی، همراه ماهواره به فضا شتافتند! سپس از همان فضای «عرفانی!» شروع به قیل و قال کردند که‌ای هوار، بیایید و ببینید که «ماهواره بومی ایرانی!» ساختیم و به هوا انداختیم!

مطالب مرتبط

فتوای خمینی و خامنه‌ای و حمله به سلمان رشدی ـ قضاوت با شما

ماهواره خیام؛ کرونایاب جدید نظام!