خاتمی و حکم اعدام سلمان رشدی ـ گزیده سخنان مسعود رجوی در ۳۰خرداد ۱۳۷۶

محمد خاتمی وزیر ارشاد خمینی: به‌هرحال سربازان گمنام امام خمینی در سراسر دنیا این حکم را زنده نگه خواهند داشت ـ ۲۳مرداد۱۴۰۱

مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی رفسنجانی: حضرت امام فرمودند سلمان رشدی اگر زاهد زمان هم شود، حکم باید درباره او اجرا شود

آنچه که مریم و مجاهدین در این پهنه رو‌در‌روی ارتجاع زن‌ستیز خمینی بنیاد گذاشتند، یک تجربه پیشتاز تاریخی است که ترجیح می‌دهیم قرن آینده درباره‌اش بیشتر صحبت کند.

بله، در اوج مبارزه مسلحانه انقلابی در چارچوب ارتش آزادیبخش ملی، باب برترین جهاد یعنی «جهاد اکبر» با دنیای وحشی جنسیت و استثمار جنسی که وجه ممیزه ارتجاع سبع آخوندی است، گشوده شد: مجاهدین کلید رهایی را، از مریم و با مریم، پیدا کردند 

داشتم بنیادهای مقاومت را توضیح میدادم و حالا این است  مظهر تکامل و اصالت مبارزه و مقاومت ملت ما و تبلور اراده ملی، در سیمای رشید‌ترین فرزندان ملت و طلایه‌داران مقاومت، برپا‌دارندگان آتشها، برافروزندگان شعله‌های فروزان، شعله‌های فروزان آزادگی و عزت ایران و ایرانی در تاریک‌ترین ادوار تاریخ، شعله‌های سرکش آگاهی و فداکاری، و مظاهر چیره شدن فرزند انسان بر جبر کور و فروکشنده، آتشفشان همیشه گدازان مقاومت مسلحانه و میعادگاه سرداران نبرد رهاییبخش میهنی، ارتش آزادیبخش ملی،

داشتم بنیادهای مقاومت را می‌گفتم اشاره‌ای هم به مجاهدین کردم و بعد ارتش آزادیبخش اما در گل بالابلندترین شاخسار، این‌هم (اشاره به‌رئیس‌جمهور مقاومت) تبلور درخشان ارزشهای انسانی خلق‌شده در کوران مقاومت میهنی؛ ثمره فرخنده همه کشاکشها و رزم و رنج و خون و فدا؛ سیمای مجسم ایران فردا؛ مهر تابان آزادی و مظهر ناب پاکبازی و مسئولیت‌شناسی انسانی در رأس یگانه جایگزین مردم‌سالار: شورای ملی مقاومت ایران و این پاسخ فرهنگی و تاریخی و ایدئولوژیکی مردم و مقاومت ایران است به ارتجاع ضد‌انسانی و زن‌ستیز خمینی؛ کارآمدترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد همه‌جانبه با استبداد مذهبی و مبشر رهایی و اعتلای زن و مرد ایرانی و رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

.......

مطالب مرتبط

مسعود رجوی ـ درباره حمله فجیع به سلمان رشدی به فتوای خمینی

مسعود رجوی ۲۸بهمن ۱۳۶۷: فتوای خمینی (به‌قتل سلمان رشدی) صدور تروریسم در سطح بین‌المللی است