هجوم مزدوران خمینی به ستاد مرکزی مجاهدین در تهران ـ روزها و یادها هفته چهارم مرداد

روزها و یادها ـ هجوم مزدوران خمینی به ستاد مرکزی مجاهدین در تهران ـ هفته چهارم مرداد۱۴۰۱

۲۲مرداد ۱۳۵۸ هجوم مزدوران خمینی به ستاد مرکزی مجاهدین در تهران

درخردادماه ۱۳۵۸ رژیم خمینی برای برقراری حاکمیت مبتنی بر استبداد مطلقه فقیه خود با انواع بهانه‌های دجالگرانه به‌جای مجلس مؤسسان، مجلس خبرگان آخوندی مطلوب خود را تشکیل داد.

روشنگریهای مجاهدین پیرامون این اقدام ارتجاعی و انحصارطلبانه ماهیت ارتجاعی و ضدمردمی رژیم خمینی را برای مردم روشن ساخت. در همان ایام نیز رهبر مقاومت مسعود رجوی در شبهای پر ارج قدر در دانشگاه تهران از حکومت عدل علی و قانون اساسی رهایی‌بخش مردمی و اسلام انقلابی سخن می‌گوید.

تظاهرات ۳۰هزار نفری مردم قهرمان زنجان
شهادت مجاهد قهرمان فاطمه امینی اولین زن شهید مجاهد خلق
نخستین دیدار خانم مرضیه با رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت مریم رجوی
تهاجم رژیم آخوندی به قرارگاه حبیب ارتش آزادیبخش
فاجعه سینما رکس آبادان

 

مطالب مرتبط 

خلیفه مفلوک و پیشکار درمانده او در روزهای پایانی

براندازی، پدیده‌یی وابسته به شانس یا قانونمند و قابل دسترس؟