مسعود رجوی ـ درباره حمله فجیع به سلمان رشدی به فتوای خمینی

مسعود رجوی: درباره حمله فجیع به سلمان رشدی به فتوای خمینی در بهمن ۶۷ و حکم مجدد خامنه‌ای در مهر ۹۴ ـ ۲۲مرداد۱۴۰۱

برای خمینی و خامنه‌ای اسلام و پیامبرش بهانه است، حفظ نظام هدف و نشانه است. در مهر ۱۳۷۷ خرازی وزیر خارجه آخوند خاتمی در برابر خبرنگاران از جانب رژیم به رابین کوک وزیر خارجه انگلیس قول داد فتوا در مورد سلمان رشدی اجرا نخواهد شد. این مابه‌ازای محکوم کردن بی‌شرمانه کیفر لاجوردی سردژخیم اوین با برچسب تروریستی بود.

امروز هم هر قولی که رژیم در مورد صرفنظر کردن از سلاح اتمی بدهد پوچ و نامعتبر است زیرا آن را ضامن بقای فاشیسم دینی می‌داند. فاشیسم هیتلری هم در مرحله پایانی چشم به سلاح اتمی دوخته بود اما به آن نرسید.

مسعود رجوی ـ درباره حمله فجیع به سلمان رشدی به فتوای خمینی2 

مسعود رجوی ۲۸بهمن ۱۳۶۷

 فتوای خمینی (به‌قتل سلمان رشدی) صدور تروریسم در سطح بین‌المللی است. خمینی خود بزرگترین دشمن اسلام در تاریخ معاصر است

 خمینی دشمن‌ترین دشمن اسلام و قرآن و پیامبر است. خمینی با عملکرد جنایتکارانه و ضداسلامی‌اش بیش از هر جنایتکار دیگری در این جهان مستحق مجازات است

 در حالی‌که خمینی به صدور حکم اعدام اتباع سایر کشورها مبادرت می‌کند، به‌وضوح می‌توان فهمید که در داخل ایران و در زندانهایش با مردم و با فرزاندان ایران چه کرده است

 امروز دیگر بر همگان واضح است که چشمداشت‌های مبنی بر میانه‌روی و مدراسیون و استحاله این رژیم تا چه اندازه باطل و ساده‌لوحانه است

مریم رجوی (کنفرانس بحران تروریسم و افراطی‌گری در شورای اروپا ـ استراسبورگ ۶بهمن ۹۳)

قتل‌عام روزنامه‌نگاران در پشت میز کارشان، آتش گشودن به سوی انسانهای بی‌دفاع، تمام‌کش‌کردن مجروحان، گروگان‌گیری و مرعوب کردن شهروندان و توجیه جنایت علیه بشریت تحت نام اسلام این چیزی است که وجدان جهان را جریحه‌دار کرده و روح اسلام از آن بری و بیزار است
این همان تروریسم و توحشی است که سال‌ها پیش، خمینی با صدور فتوای قتل یک نویسنده، سلمان رشدی، و همه مترجمان و ناشرانش، آن را پایه‌گذاری کرد.

 

مطالب مرتبط

مقاومت ایران حمله به سلمان رشدی در نیویورک، طبق فتوای خمینی و خامنه‌ای را قویاً محکوم می‌کند

مسعود رجوی - ۲۲مرداد ۱۴۰۱: دربارهٴ حملهٔ فجیع به سلمان رشدی به فتوای خمینی در بهمن ۶۷ و حکم مجدد خامنه‌ای در مهر ۹۴