پاسخ کانون‌های شورشی به شلیک وحشیانه  به کولبران توسط مأموران خامنه‌ای

پاسخ فرزندان ایران به شلیک و ضرب‌وشتم وحشیانه کولبران توسط مأموران و مزدوران رژیم غارتگر آخوندی در کردستان ایران ـ ۲۲مرداد۱۴۰۱

شلیک مستقیم پاسداران خامنه‌ای به کولبران در مرز بانه و قتل یک هموطن زحمتکش کرد

 ضرب‌وشتم وحشیانه یک کولبر محروم در مرز نودشه پاوه به‌خاطر حمل ۲ گالن بنزین

اشنویه ـ شلیک مستقیم پاسداران خامنه‌ای به کولبران و قتل یک هموطن کرد و مجروح شدن دو کولبر دیگر

رشت ـ به آتش کشیدن ساختمان قوه قضاییه جلادان-۲۲مرداد ۱۴۰۱

کاشمر ـ به آتش کشیدن تابلوی پایگاه بسیج ضدمردمی سپاه پاسداران -۲۲مرداد ۱۴۰۱

کرمان ـ به آتش کشیدن تابلوی پایگاه بسیج ضدمردمی سپاه پاسداران -۲۲مرداد ۱۴۰۱

زنجان ـ به آتش کشیدن تابلوی پایگاه بسیج ضدمردمی سپاه پاسداران-۲۲مرداد ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

تهاجم کانون های شورشی به ناحیه مقاومت بسیج سرکوبگر باهنر، قرارگاه فرماندهی سرکوب قیام

تهران، بوستان تختی - پخش شعارهای سرنگونی و عاشورا لعنت بر آل یزید خامنه‌ای رئیسی