کارنامه‌ی یک‌ساله‌ی آخوند رئیسی ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ کارنامه‌ی یک‌ساله‌ی آخوند رئیسی ـ ۲۲مرداد۱۴۰۱

گفتگو با احمد فروغی

در یک‌سالگی دولت آخوند رئیسی همه‌ی ارزیابی‌ها از عملکرد دولتش منفیه، حتی ارزیابی‌های درون حکومت آخوندی؛ اما روز گذشته آخوند رئیسی به‌عنوان آخرین سفر استانی به کرمان سفر کرده بود مدعی بود که به همه‌ی وعده‌هاش عمل کرده!! رئیسی با چه معیاری این حرف رو مطرح می‌کند؟ آیا یک‌نفر از مردم ایران هست که حرف‌های آخوند رئیسی را باور کند؟  و سؤال‌های زیاد دیگری که مطرح می‌شود

حتما سخنرانی آخوند رئیسی در کرمان را شنیدید اما پیش از پرداختن به موضوع وعده‌ها یک موضوع اساسی دیگر را باید بررسی کرد و آن در رابطه با وضعیت خود رئیسی است، الان وضعیت رئیسی و دولتش در تعادل قوای باندهای حکومتی در چه نقطه‌ای است؟

مطالب مرتبط

از وعده‌های دروغ رئیسی تا واقعیت تلخ جامعه ـ روی خط ایران

بیلان یکساله دولت رئیسی - گزارش ویژه هفته ۱۹۸