تهران، بوستان تختی - پخش شعارهای سرنگونی ـ لعنت بر آل یزید خامنه‌ای رئیسی

تهران، بوستان تختی - پخش شعارهای سرنگونی و عاشورا لعنت بر آل یزید خامنه‌ای رئیسی ـ ۲۲مرداد۱۴۰۱

تهران ـ بوستان تختی، ساعت ۲۱۱۰ جمعه شب ۲۱مرداد:

پخش شعارهای وای به روزی که مسلح شویم 

می‌جنگیم می‌رزمیم ایران رو پس می‌گیریم 

رئیسی جنایت‌پیشه محاکمه در پیشه

 

مطالب مرتبط

تهران، پارک صدف ـ پخش شعار سرنگونی ـ حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون

مصاحبه تلویزیون الغد با یکی از اعضای کانون‌های شورشی در داخل کشور

لطفا به اشتراک بگذارید: