می‌توان و باید آزاده بود و آزاد زندگی کرد ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ می‌توان و باید آزاده بود و آزاد زندگی کرد ـ ۲۱مرداد۱۴۰۱

نگاهی به فعالیت‌های کانون‌های شورشی

می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد. می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

می‌توان و باید خامنه‌ای و حکومتش را سرنگون و ایران و ایرانی را آزاد کرد

می توان و باید پیروزی را ساخت

دیو ولایت فقیه را می‌توان درهم شکست. دیوار اختناق را می‌توان ویران کرد و میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد

آخوندها باید بروند. حاکمیت از آن مردم ایران است

مطالب مرتبط

تهران، پارک صدف ـ پخش شعار سرنگونی ـ حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون

مصاحبه تلویزیون الغد با یکی از اعضای کانون‌های شورشی در داخل کشور