ترانه طنز مذاکره ـ پیک شادی

پیک شادی ـ ترانه طنز مذاکره ـ ۲۰مرداد۱۴۰۱

از برجام نمونده بجز یه پشمک

رو ماس تحریمها درست مث بختک

کوهها هی واسه  عظما بزنه پشتک

دیگه پول نمونده ته قلک

اوضاع خیط خیطه اومد پایین فک 

نه راه فوروارد نه راه بک 

...

 

مطالب مرتبط 

طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ راه پول درآوردن در ایران

انیمیشن ـ آخوندها در جهنم ـ دیدار ریشهری با خمینی