سایت حکومتی گسترش نیوز از صبحانة لاکچری ۵ میلیون تومانی خبر داد

اعتراف سایت حکومتی گسترش نیوز به صبحانة لاکچری ۵ میلیون تومانی ـ ۲۰مرداد۱۴۰۱

در ادامة اختلاف شدید طبقاتی در حاکمیت آخوندی، سایت حکومتی گسترش نیوز از صبحانة لاکچری ۵ میلیون تومانی خبر داد که به‌اندازة حقوق یک ماه یک کارگر است.

گسترش نیوز: گوشت از سفره قشر متوسط جامعه مدت‌ها است که رفته یا آنقدر کمرنگ شده که باید عطایش را به لقایش بخشید. در همین وضعیت هستند کسانی که میز لاکچری با خاویار ۵میلیون تومانی برای صبحانه خود می‌چینند.

مطالب مرتبط

اسدالله کارگر: برخی از خانوارها در شرایط کنونی اقدام به خرید ضایعات و دورریز میوه می‌کنند

لاکچری شدن خوراکی‌ها و سونامی سوء‌تغذیه در ایران