بازتاب مذاکرات برجام در روزنامه حکومتی رسالت

روزنامه حکومتی رسالت ـ بازتاب مذاکرات برجام ـ ۲۰مرداد۱۴۰۱

روزنامة حکومتی رسالت: علاوه بر سناتورهای جمهوری خواه و لابی آیپک، سناتورهای دموکرات مخالف برجام نیز تلاش خواهند کرد تا با تنگ تر کردن عرصه مذاکرات وین، دست به پیچیده سازی صحنه بزنند.

رسالت: بازیگران اروپایی نیز در این معادله نه به عنوان یک بازیگر متعهد (به توافق هسته‌ای) بلکه به مثابه یک کاتالیزور و عامل تشدید کننده بحران وارد عمل می شوند.

مطالب مرتبط

نورنیوز ـ چرا سه کشور اروپایی در مذاکرات وین هم‌چنان منفعل هستند

مورگان اورتگاس: دولت بایدن باید مذاکرات وین را تا پایان توطئه‌های ترور متوقف کند