گزیده سخنرانی ها و پیام ها از ۵قاره جهان در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می توان و باید

گزیده سخنرانیها و پیامها از ۵ قارهٴ جهان در گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ۱۹مرداد ۱۴۰۱

کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید

ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی با قیام و ارتش آزادی نه به شیخ و شاه و دیکتاتوری آری به جمهوری و دموکراسی

شرکت هموطنان و حمایت بیش از ۵۰۰ شخصیت برجستهٔ سیاسی از ۱۰۱کشور جهان

شامل ۲ رئیس‌جمهور، ۹ نخست وزیر، ۳ رئیس پارلمان

۲ مشاور امنیت ملی، ۹ وزیرخارجه و ۲۹ وزیر پیشین

۴۲ سناتور و نماینده کنگره و ۱۴ شخصیت سیاسی از آمریکا

۷۹ قانونگذار از کشورهای اروپایی و عربی و کانادا

شرکت هموطنان و حمایت بیش از ۵۰۰ شخصیت برجسته سیاسی از ۱۰۱کشور جهان

شامل ۲رئیس‌جمهور، ۹نخست وزیر، ۳رئیس پارلمان، ۲مشاور امنیت ملی، ۹وزیر خارجه و ۲۹وزیر پیشین از کشورهای مختلف، ۴۲سناتور و نماینده کنگره، ۱۴شخصیت برجسته آمریکایی، ۷۹ قانونگذار از کشورهای اروپایی و عربی و کانادا

 

مطالب مرتبط

سخنرانی خانم مریم رجوی در اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید

اجلاس دو روزه شورای ملی مقاومت ایران در چهل و یکمین سالگرد تأسیس شورا