شرایط انفجاری جامعه و پاسخ رژیم به مشکلات مردم ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ شرایط انفجاری جامعه و پاسخ رژیم به مشکلات مردم ـ ۱۹مرداد۱۴۰۱

گفتگو با مهدی مهدی‌زاده

جامعه‌ی ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد، هرروز اخبار اعتراض و اعتصاب و تلاش رژیم برای مقابله با مردم منتشر می‌شه؛ اما آیا رژیم تونسته با وعده درمانی و سرکوب، خیزش‌های اجتماعی رو  مهار کند؟ خیزش‌های اجتماعی چه سمت و سوی دارند؟ 

بروز خشم متکاثف سیل‌زدگان محروم در روستای مزداران فیروزکوه، هنگام دیدار نمایشی رئیسی، شمه‌ای از قهر سوزان خشم مردم ایران را به نمایش گذاشت. قهری که طی سالیان استیلای استبداد دینی بر سرزمین ما، روزبه‌روز و ماه به ماه بر حجم آن افزوده شده است. این قهر مانند ماگمای آتشفشانی مترصد فوران و گدازه‌افشانی است.

مطالب مرتبط

رسوایی سفرهای آخوند رئیسی ـ روی خط ایران

آتشفشان قهر اجتماعی در کمین قاتلان ایران