شام غریبان در اشرف۳ ـ ۱۷مرداد۱۴۰۱

مراسم شام غریبان در اشرف۳ ـ ۱۷مرداد ۱۴۰۱

با زینب کبری در شام غریبان ـ اشرف۳ 

 

مطالب مرتبط

مراسم عاشورا در مسجد فاطمه زهرای اشرف۳ ـ ۱۷مرداد ۱۴۰۱

عاشورا - سخن از جنگ است با یزیدان زمانه!