خسارات گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر و گفته‌های رژیم ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ خسارات گسترده ناشی از سیلاب‌های اخیر و گفته‌های رژیم ـ ۱۸مرداد۱۴۰۱

گفتگو با رضا پچراک

موضوع سیل و خسارت‌های جانی و مالی که به مردم وارد شده، چه خسارت‌های خاص به هرکس و چه خسارت‌ها به زیرساخت‌ها، این بارهم توسط رژیم یا کلا لاپوشانی شد یا کوچکنمایی شد

گاه اعداد معنای ریاضیات خودشان را از دست می‌دهند و خبر رسان فاجعه می‌شوند. آمار ۲۰۰قربانی زیر آوار سیل امام‌زاده داوود از این دست است. آماری که ریاضی نیست تا حکومت برای پوشاندن جنایت خود آن را با تکذیب مسخره یک صفر اشتباه از نظرها بپوشاند بلکه بوی اجسادی که همه جا را پر کرده است.

مطالب مرتبط

چنگال خونین حکومت بر معیشت کارگران ـ روی خط ایران

سیل در سیستان و بلوچستان سه قربانی گرفت؛ انسداد راه دهها روستا در کرمان + توئیت خانم رجوی