یادی از مادر مجاهد سکینه سلیمانزاده ـ وقتی با شلاق به کف پایم می زدند

وقتی با شلاق به کف پایم می‌زدند تا آخرش می‌گفتم:  مرگ به ظلم -لعن به ظلم 

سازمان مجاهدین از این پیشتر، درگذشت مادر مجاهد سکینه سلیمانزاده در تهران در روز ۹مرداد را خبر داده بود.

این مادر مجاهد اهل الیگودرز در لرستان، از زمان دیکتاتوری سلطنتی در رابطه با فعالیت فرزندان مجاهدش، مجاهدان خلق حشمت جوادی و محمدصادق جوادی در الیگودرز با سازمان مجاهدین خلق ایران آشنا شد و از همان زمان همراه با مادران مجاهدین در فعالیت‌ها برای حمایت از مجاهدین شرکت می‌کرد. یکی از مأموریت‌های او جابه‌جا کردن سلاح برای رساندن به مجاهدین در نقاط مختلف در زمان شاه بود.

این مادر دلیر در سال۶۰ در یکی از پایگاههای نظامی مجاهدین در تهران دستگیر شد و حدود ۶سال را در اوین و زندانهای خمینی در الیگودرز گذراند. جابه‌جا کردن اسلحه باز هم یکی از اتهامات افتخار آفرین او بود.

این مادر مجاهد پس از شهادت فرزندش، مجاهد قهرمان محمد صادق جوادی در عملیات فروغ جاویدان، بر ابعاد فعالیتهای مخفیانه خود علیه رژیم ضدبشری و دفاع از راه و آرمان مجاهدین افزود.

مادر مجاهد سکینه سلیمانزاده در چهارمین سفر مخفیانه خود به قرارگاه اشرف در خرداد ۱۳۸۳، همراه با شماری از مادران مجاهد در فرودگاه تهران دستگیر شد و بار دیگر مدتی را در اسارت در زندانهای دژخیمان خامنه‌ای گذراند.

جرمش آمدن به قرارگاه اشرف و آوردن پس‌انداز خودش و کمکهای مالی به مجاهدین بود.

کلیپ کوتاهی که پس از درگذشت مادر بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گویای مقاومت و ایمان و بر سر موضع بودن او در راه شهیدان است:

خانم مریم رجوی، ضمن تسلیت به بستگان و بازماندگان و مجاهدان اشرفی، به‌ویژه پسر بزرگترش مجاهد خلق حشمت الله جوادی در اشرف۳ زندانی سیاسی دیکتاتوری سلطنتی و کاندیدای مجاهدین برای مجلس شورای ملی از الیگودرز، این مادر فداکار و بزرگوار را الگویی برای همه مادران دادخواه شهیدان از ۳۰خرداد تا قیام آبان و قیامهایی توصیف کرد که تا امروز در جریان است.

 

مطالب مرتبط

درگذشت مادر مجاهد ملیحه طیوری، مادر قربانی مادر فرمانده والامقام مجاهد قهرمان شهید مسعود قربانی

درگذشت مادر مجاهد سکینه سلیمانزاده در تهران