اقتدار هالک‌وار خامنه‌ای ـ قضاوت با شما

قضاوت با شما ـ اقتدار هالک‌وار خامنه‌ای ـ ۱۶مرداد۱۴۰۱

البته کارنامهٔ نظام ولایت فقیه و تمامی رؤسای جمهور آن مملو از شکست و فضیحت است، اما شکست پروژهٔ رئیسی با هیچ‌یک از آنها قابل مقایسه نیست. رئیسی آخرین برگ خامنه‌ای در برابر شرایط انفجاری است.

اگر چه جلاد۶۷ هم‌چنان تلاش می‌کند با اعدامهای روزمره و رکوردشکنی پیاپی در این زمینه و افزودن قطع دست و چشم از حدقه درآوردن و تأکید برگشتهای سرکوبگرانه، مأموریت خود را به‌انجام برساند، اما در شرایطی که مقاومت سازمان‌یافته ابتکارعمل را به‌دست دارد و کانون‌های شورشی عملیات اختناق‌شکن خود در سراسر کشور را، مداوماً کما و کیفاً ارتقا می‌دهند، این تلاشهای جنایتکارانه راه به‌جایی نمی‌برد و سخن رهبر مقاومت بیش‌از‌پیش به‌اثبات می‌رسد؛ مسعود رجوی سال گذشته هنگام تنفیذ رئیسی گفته بود: «تنفیذ و منصوب کردن جلاد به‌عنوان رئیس‌جمهور توسط خلیفه ارتجاع نقطه‌عطف و تغییر ریل در قطار ولایت، سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی» است!

مطالب مرتبط

کنفرانس مقاومت ایران برای آزادی و دموکراسی ـ قضاوت با شما

اذعان به انزوای جهانی و منطقه‌یی رژیم