وضعیت خراب آموزش و پرورش در نظام آخوندی ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ وضعیت خراب آموزش و پرورش در نظام آخوندی ـ ۱۵مرداد۱۴۰۱

گفتگو با حسین بیضایی

شکست روی کارآوردن رئیسی جلاد توسط خامنه‌ای، از زوایای مختلف مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته. یکی از این زمینه ها موضوع آموزش و پرورش و بخصوص وضعیت معلمان بود. آخوند رئیسی یکی از وعده هایی که داد رتبه بندی معلمان بود

پس از انتصاب رئیسی جلاد به ریاست‌جمهوری توسط خامنه‌ای، بوق‌های تبلیغی نظام تلاش کردند با پروپاگاندا اصطلاح ناچسب «سید محرومان» را جا بیندازند. اما نه‌تنها هیچ‌گاه این اصطلاح مطرح نشد، بلکه امروز شعار «مرگ بر رئیسی» تبدیل به‌اصطلاح و شعار رایج اعتراضات و تظاهرات اقشار مختلف شده است.

پس از این‌که اعتراض و تظاهرات سراسری بازنشستگان با‌ شعار «مرگ بر رئیسی» وارد دومین هفته خود شد، روز ۲۶خرداد معلمان هم در ۳۸شهر به‌خیابان‌ها آمدند و فریاد زدند «مرگ بر رئیسی» و «معلم زندانی آزاد باید گردد».

مطالب مرتبط

نظام موریانه خورده ـ روی خط ایران

معلمان، بازنشستگان؛ «مرگ بر رئیسی»