نظام موریانه خورده ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ نظام موریانه خورده ـ ۱۵مرداد۱۴۰۱

حسن طیبی فر جانشین نمایندگی خامنه‌ای در سپاه گفت: اجازه نخواهیم داد تا ویروس و موریانه‌ای وارد مجموعه ارزشی سپاه شده و شاکله این نیرو را مورد هجمه قرار دهد

حسن طیبی نمی گوید ویروس یا موریانه یی که سپاه را مورد هجمه قرار داده چیست یا کیست. . اما برکناری حسین طائب از جنایتکار‌ترین مهره‌های خامنه‌ای نشان از بحران عمیق در سرتاپای این نیروی سرکوبگر دارد. اما برخی اخبار درز کرده از سپاه می‌گوید که سرتیپ پاسدارهای بسیاری توسط سازمان‌های جاسوسی عضو گیری شده‌اند. 

زدن فخری‌زاده در روز روشن یا زدن پاسداری به نام صیادخدایی و برخی دیگر از نیروهای رژیم نشان از نفوذ در عمق سپاه پاسداران است.
انفجار‌های پیاپی در مراکز مخفی نظامی و اتمی رژیم هم حاکی از این است که اطلاعات سری سپاه به بیرون فرستاده شده است.
خامنه‌ای سران سپاه را بالاجبار وارد تجارت و اقتصاد کرد تا اقتصاد کشور را قبضه کند، اما خود این نفرات به کالایی برای تجارت تبدیل شدند و براحتی قابل خرید و فروش شدند و طعمه سرویس‌های اطلاعاتی خارجی شدند.

به همین دلیل طیبی فر جانشین نمایندگی خامنه‌ای در سپاه گفت:‌
ما امروز بیش از هر زمان دیگر در برابر همه توطئه‌های دشمنان به تقویت روحیه نیاز داریم. باید نیروهایی تربیت کنیم تا بدون ترس و واهمه دست روی ماشه داشته باشند. 

این مهره خامنه‌ای اقرار می‌کند که سپاه در مقابل مردم ترس و واهمه دارد و نیروهای باصطلاح ارزشی خامنه‌ای فرو ریخته‌اند، اما اسمی از ویروس اصلی که نظام از آن هراس دارد و به سرعت مهیبی رو به رشد است نمی برد. یعنی کانونهای شورشی. که از سایت های نظام در صدا و سیما تا قضاییه دژخیمان و شهرداری و بسیاری جاهای دیگر را  همراه با مراکز سرکوب سپاه مورد تهاجم قرار داده اند. به این دلیل اسم نمی برد که رژیم به دنبال تربیت نیروهای جنایتکار و آدمکش است،‌ اما شرایط جامعه ایران به کلی تغییر کرده، قیام‌ها و خیزش‌ها باعث شده که اتفاقاً به اعتراف این مهره جنایتکار رژیم، ترس به اردوی دشمن مردم ایران  منتقل شود 

مطالب مرتبط

علت شکست یک‌دست سازی خامنه‌ای در راس حاکمیت چیست؟ ـ روی خط ایران

شکست رئیسی آن روی سکهٔ شکست خامنه‌ای