دروغ‌های رسوای آخوند رئیسی ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ دروغ‌های رسوای آخوند رئیسی ـ ۱۵مرداد۱۴۰۱

۵ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد و حوادثی چون قیام‌های اردیبهشت و خرداد و اعتراض‌های گسترده و سراسری جریان دارد و علت اصلی عمده‌ی این اعتراضات، گرانی‌های سرسام‌آور است. این وضعیت نتیجه‌ی سیاست‌های دولت آخوند رئیسی است.
آخوند رئیسی در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ وعده داد که با حذف ارز ترجیحی اجازه نخواهد داد قیمت‌ها افزایش داشته باشند و حتی مدعی شد که قیمت‌ها را به سطح شهریور ۱۴۰۰ برمی‌گرداند.

سایت حکومتی خبر آنلاین در مقاله‌ای تحت عنوان «دبه‌ی بزرگ رئیسی در جراحی بزرگ» نوشت: «تدبیر دوم و مهم‌تر که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گنجانده‌شده ، تعهد دولت به حفظ قیمت کالاهای اساسی در سطح شهریور ۱۴۰۰ بود ، تعهدی که دولت نتوانست به آن عمل کند و هم‌اکنون ، قیمت اکثریت قریب به‌اتفاق کالاها ، نه‌فقط افزایش بلکه جهش داشته و معیشت مردم را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است»

رسانه‌های حکومتی آمار ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر نسبی خبر می‌دهند

در چنین شرایطی روزنامه‌ دولت آخوند رئیسی به‌نام ایران مدعی کاهش فاصله‌ی طبقاتی شد و نوشت: «بررسی شاخص‌های توزیع درآمد نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم است»
اما این شاخص‌ها را از کجا آورده معلوم نیست و بر پایه‌ی چه معیاری این دروغ‌ها را اعلام می‌کند؟ 

در شرایطی که قیمت یک دبه ماست به ۳۰۰هزار تومان رسیده، ادعای افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگر  چه معنی می دهد؟ 
 بنا به اعتراف رسانه‌های حکومتی اجاره‌ی مسکن در دو سال اخیر ۸۳درصد افزایش داشته و بعضاً تا ۷۰درصد درآمد خانوار را در برمی‌گیرد. چگونه فاصله‌ی طبقاتی بهبود قابل‌توجهی داشته؟ 

علت نفرت مردم از آخوند رئیسی و دولتش چنین وضعیتی است، 

مطالب مرتبط

لو رفتن پوشش تروریست‌های حکومت آخوندی ـ روی خط ایران

وعده مسکن؛ فریب یا سرگرمی؟!

لطفا به اشتراک بگذارید: