هشدار مجاهدین برای جلوگیری از قتل عام مردم کردستان ـ روزها و یادها هفته سوم مرداد

هشدار مجاهدین برای جلوگیری از قتل عام مردم کردستان ـ روزها و یادها هفته سوم مرداد۱۴۰۱

۱۷ مرداد ۱۳۵۸  هشدار مجاهدین برای جلوگیری از قتل عام مردم کردستان 

 روز ۱۷ مرداد ۱۳۵۸ مجاهدین یک هشدار فوری درباره توطئه های در شرف انجام در کردستان دادند  و خواستار حل و فصل مسائل کردستان از طریق مسالمت آمیز شدند. در بهار سال ۵۸  که به تازگی دیکتاتوری سلطنتی زیرپای خلق سرنگون شده بود و از هر سو ترنم ازادی به گوش میرسید با خیانت خمینی آن بهار آزادی در سرتاسر ایران بسیار زودگذر شد و می توان گفت در کردستان اصلا بهار نیامد.  دوم اسفند ۵۷ برادر مجاهد مسعود رجوی در دانشگاه تهران در تجدید پیمان با آرمانهای مردمی و خدایی مجاهدین حداقل مطالبات مردم از انقلاب را بازگفت که در زمره آن حقوق ملیت ها بود. 

 شهادت دهها تن از مجاهدین به دست دژخیمان خمینی
قرارداد ننگین و استعماری وثوق الدوله
شهادت میرزا رضا کرمانی

 

مطالب مرتبط 

حمله جنایتکارانه سپاه پاسداران رژیم آخوندی به مناطقی در اقلیم کردستان عراق

سخنرانی کاک بابا شیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات کردستان ایران در نشست سیاسی سازمان خبات