اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ جمعه

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ جمعه ۱۴مرداد ۱۴۰۱

مشـهد ـ دریاچه گلبهار پنجشنبه  ۱۳ مـرداد ۱۴۰۱ ـ ساعت ۱۹ شـعارهای  تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

۱۴ مرداد سالگرد انقلاب مشروطیت ایران علیه استبداد سلطنتی در سال ۱۲۸۵

گردهمایی جهانی ایران آزاد قسمت پنجم 

ایران در آستانه انقلاب و سرنگونی با قیام  و ارتش آزادی  نه به شیخ و شاه و دیکتاتوری، آری به جمهوری و دموکراسی

 وین ـ تظاهرات یاران شورشگر همزمان با مذاکرات اتمی با فاشیسم مذهبی

فراخوان به ارجاع  پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت ـ جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

تظاهرات یاران شورشگر ـ ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

یک حمله  سایبری شکست خورده دیگر سپاه و اطلاعات آخوندی به‌سایت مجاهد

 

مطالب مرتبط 

اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ پنجشنبه

مهم‌ترین اخبار ایران و جهان در ۶۰ثانیه – جمعه ۱۴مرداد ۱۴۰۱