از سرگیری مذاکرات اتمی در وین ـ روی خط ایران

روی خط ایران ـ از سرگیری مذاکرات اتمی در وین ـ ۱۴مرداد۱۴۰۱

گفتگو با مهران مومنی

روز پنجشنبه علی باقری مذاکره‌کننده اصلی رژیم با انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات دیدار و گفتگو کرد.

همزمان با مذاکرات اتمی با فاشیسم مذهبی ما شاهد تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین، در وین هستیم.

آنها فراخوان به ارجاع پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت دادند.

مطالب مرتبط

سیل ویرانگر و فساد و ناکارآمدی رژیم آخوندی ـ روی خط ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین همزمان با مذاکرات اتمی با فاشیسم مذهبی