خبرتوخبر ـ روضه عظما برای امامان جمعه بی مغز ـ پیک شادی

پیک شادی ـ خبرتوخبر ـ روضه عظما برای امامان جمعه بی مغز ـ ۱۳مرداد۱۴۰۱

این هفته خبرتوخبر خبر داره براتون از روضه عظما برای امامان بی مغزش.

عظما: خطبه ها بایستی پر مغز باشد آموزنده باشد پاسخ به سئوالات مردم باشد سئوالاتی وجود دارد در خطبه بدون اینکه شما اشاره کنید به سئوال میتوانید پاسخ به آن سوالی که در ذهن مردم است این را بیان کنید.

حالا این شما و  این هم یه نمونه  از  خطبه های پرمغز خرچنگ بی مغز ولایت ....

 

مطالب مرتبط 

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ خامنه‌ای و رئیسی و اقتصاد فروپاشیده نظام

خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ قمپزهای رئیسی در آستانه یک سالگی دولتش

 

لطفا به اشتراک بگذارید: