۸کارگر شریف دراعتراض به استثمار بیرحمانه خامنه ای خود را به آتش کشیدند

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ـ کمیسیون کار: ۸کارگر شریف در اعتراض به استثمار بی‌رحمانه خامنه‌ای و آخوندهای حاکم خود را به آتش کشیدند ـ ۱۳مرداد۱۴۰۱

فراخوان به محکوم کردن سیاستهای ضدکارگری رژیم و نقض وخیم قوانین و استانداردهای بین‌المللی

روزنامه حکومتی اعتماد روز ۱۱ مرداد نوشت: «از ابتدای خرداد سال جاری تا ۹ مرداد، ۸ کارگر، در اعتراض به مشکلات معیشتی، خود را به آتش کشیدند. طبق اخباری که درباره علت اقدام به خودسوزی قربانیان منتشر شده، اخراج، تعدیل، بلاتکلیفی بابت قرارداد شغلی، بی‌پاسخ ماندن مطالبات و ناتوانی در تامین معیشت» (روزنامهٔ اعتماد ۱۱مرداد ۱۴۰۱)

در رژیم سفاک و غارتگر آخوندها، شدت استثمار و چپاول زحمتکشان و کارگران هر ساعت افزایش می‌یابد. در یک نمونه دو سال پیش روزنامه حکومتی رسالت نوشت «با بررسی۲۰بنگاه دریافتیم که این بنگاهها در یک سال۱۰۰هزار میلیارد سود خالص داشته‌اند» (۲۶ فروردین ۹۹). براستی صاحبان این ۲۰بنگاه که کسی جز خامنه‌ای و پاسدران و آخوندهای حکومتی نیستند، برای به دست آوردن این سود نجومی چند صد کارگر را زنده به گور کرده‌اند؟

علاوه بر استثمار مستقیم و بی‌رحمانه کارگران، رژیم با چاپ مستمر اسکناسهای بدون پشتوانه و کم شدن قدرت خرید، کارگران، را به‌طور مضاعف استثمار می‌کند. «بانک مرکزی روزی۳۸۱میلیارد تومان اسکناس چاپ» می‌کند (سایت خبر آنلاین ۹مرداد ۱۴۰۱). قیمت کالاهای پایه‌یی روزانه افزایش می‌یابد. «بنا بر گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ٨٦درصد رسیده است» در حالی که «تورم واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۱۰۰درصد است» (مردم‌سالاری ۵مرداد۱۴۰۱). گزارش همین مرکز نشان می‌دهد: «گروه روغن و چربی‌ها با ۲۹۳.۱درصد در صدر تورم تیرماه قرار داشته و قیمت هر کیلو تخم‌مرغ به ۱۰۰هزار تومان» رسیده است (همدلی ۴مرداد۱۴۰۱)

در شرایطی که درآمدهای رژیم از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته، رانت‌خواریهای دهها هزار میلیاردی، هزینه‌های سرکوب مردم و هزینه‌های سرسام‌آور پروژه‌های ضد میهنی اتمی و موشکی و صدور تروریسم، سیاهچالهٔای است که همهٔ ثروتهای ملی و دسترنج‌های زحمتکشان و کارگران را در خود فرو می‌برد.

تا دیکتاتوری آخوندها بر سرکار است کارگران و زحتمکشان هر روز فقیرتر می‌شوند. تنها راه، سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم است. باید هر کارخانه و کارگاه و هر محله و شهری را به کانونی برای شورش تبدیل کرد و آتش در مراکز سرکوب و غارت برافروخت تا حقوق غارت شده مردم را از چنگالهای خامنه‌ای و رئیسی و پاسداران جنایت بیرون کشید.

کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران از سازمان بین‌المللی کار و دیگر ارگانهای ذیربط ملل‌متحد و عموم سندیکاها و اتحادیه های کارگری در سراسر جهان می‌خواهد سیاستهای ضدکارگری آخوندهای حاکم و نقض وخیم و سیستماتیک قوانین و استانداردهای بین‌المللی در مورد کارگران را محکوم کنند.

شورای ملی مقاومت ایران ـ کمیسیون کار

۱۳ مرداد ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط 

تعطیلی ۱۱۰کارخانه فولاد و بیکاری ۲۵هزار کارگر در کمتر از یکسال!

۸کارگر شریف در اعتراض به استثمار بیرحمانه خامنه‌ای و آخوندهای حاکم خود را به آتش کشیدند