وین ـ تظاهرات یاران شورشگر همزمان با مذاکرات اتمی

تظاهرات یاران شورشگر همزمان با مذاکرات اتمی با فاشیسم مذهبی در وین ـ ۱۳مرداد ۱۴۰۱

فراخوان به ارجاع پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت

امروز پنجشنبه ۱۳مردادماه، همزمان با آغاز دور جدیدی گفتگوهای اتمی در وین، ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین در وین در برابر محل برگزاری این گفتگوها با برگزاری آکسیون دست به اعتراض زدند.

 

مطالب مرتبط 

آغاز دور جدید مذاکرات برجام

خبرنگار وال استریت ژورنال: اگر لغو نامگذاری سپاه شرط معامله رژیم بود، امروز در وین مذاکره نمی‌شد