درگذشت امین‌الله حسین آهنگساز نامدار ایرانی ـ در گذر زمان

در گذر زمان ـ درگذشت امین‌الله حسین آهنگساز نامدار ایرانی ـ ۱۱مرداد۱۴۰۱

نگاهی به تاریخ، هنر و علوم گذشته و نیز فرهنگ پشت سر بشریت امروز

امین‌الله حسین در تاریخ دوم فوریه ۱۹۰۵ مطابق با خرداد ۱۲۸۴ خورشیدی به دنیا آمد. دربارهٔ محل تولد امین‌الله حسین که در تذکره‌ها، «سمرقند» ذکر شده و خود اوهم این مسئله را ضمن یک مصاحبهٔ رادیویی تأیید کرده‌است، جای تردید وجود ندارد؛ زیرا تا آنجا که قدمای عشق‌آباد به خاطر دارند خانوادهٔ او پس از ترک ایران به دلیل بهائی بودن ، مقیم عشق‌آباد شد و به نظر می‌رسد که حسین بایستی در همان عشق‌آباد زاده شده باشد.

شاید که امین‌الله حسین، سمرقند را به آن دلیل به عنوان زادگاه خود ذکر کرده که نزد غربیان شهرت بیشتری دارد تا عشق‌آباد که از شهرت چندانی برخوردار نیست. امین‌الله حسین پس از استقرار در فرانسه و گزینش آن کشور به عنوان اقامتگاه دایم، نام آندره را، بر نام ایرانی خود افزود و از آن پس به نام امین‌الله آندره حسین شناخته شد

مطالب مرتبط

کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضاشاه در تیر۱۳۱۴

گرامی‌باد یاد و خاطره استاد نامدار موسیقی عماد رام