پیام یانس یانشا به اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ می‌توان و باید

اجلاس کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی ـ پیام یانس یانشا نخست‌وزیر اسلوونی تا ژوئن۲۰۲۲، رهبر حزب دمکراتیک ـ ۹مرداد ۱۴۰۱

رئیس‌جمهور منتخب گرامی شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، دوستان عزیز. اجازه بدهید نخست تأکید کنم که پیام امروز من به‌شما، پیامی به‌مردم ایران است. ما اعتقاد داریم که یک جایگزین دمکراتیک برای آخوندها وجود دارد و از این‌رو غرب باید از این مقاومت سازمان‌یافته حمایت کند که قدرتمند و متعهد به‌دموکراسی است (این مقاومت). در داخل ایران در قالب کانون‌های‌شورشی مجاهدین و در خارج در قالب شورای ملی مقاومت ایران ظاهر می‌شود. خانم مریم رجوی همهٔ ارزش‌های دمکراتیک را در برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خود برای آینده یک ایران آزاد تضمین کرده است. این برنامه بر لزوم یک جمهوری مبتنی بر جدایی دین و دولت و غیراتمی که به‌صورت دمکراتیک انتخاب شده باشد تأکید می‌کند که هم شاه و هم آخوندها را رد می‌کند (این برنامه). می‌خواهد یک جامعهٔ کثرت‌گرا بنا سازد که به‌حقوق زنان و اقلیت‌ها، حاکمیت قانون و یک سیاست خارجی صلح‌آمیز احترام می‌گذارد. این دقیقاً همان چیزی است که ایران و جهان به‌آن نیاز دارند تا جلوی کابوس اتمی و تروریسم رژیم آخوندی را بگیرند. قویاً زمان آن فرا رسیده که دولتهای غربی حق مردم ایران را برای برخورداری از یک زندگی آزاد به‌رسمیت بشناسند.

ما قویاً بر ضد نمونهٴ تازه مماشات توسط دولت بلژیک هستیم. این به‌اصطلاح معاهدهٴ شرم‌آور که با رژیم ایران امضا شده، به‌آن اجازه می‌دهد که یک دیپلمات‌تروریست محکوم شدهٔ این رژیم اسدالله اسدی را آزاد کند. این پیشنهاد بلژیک فقط منجر به‌جری‌تر شدن و تشویق مأموران (رژیم) تهران می‌شود تا اعمال تروریستی و خشونت‌بار بیشتری را هم علیه مردم ایران و هم علیه جامعهٔ جهانی انجام بدهند، از جمله در پایتخت‌های اروپایی.

اجازه بدهید سخنانم را با گفته‌یی به‌پایان ببرم که بارها در گذشته هم گفته‌ام: مردم ایران شایستهٴ دموکراسی، آزادی و حقوق‌بشر هستند و باید قاطعانه توسط جامعهٔ بین‌المللی مورد حمایت قرار بگیرند. رژیم ایران باید به‌خاطر نقض حقوق‌بشر مورد حسابرسی قرار بگیرد و جامعهٔ بین‌المللی باید در این رابطه قاطع باشد. دوستان عزیز، شما می‌توانید همیشه روی موافقت و حمایت من حساب کنید. از توجه شما متشکرم.

مطالب مرتبط

یانس یانشا نخست وزیر اسلوونی: کسانی که اکنون در ایران بر سر قدرت هستند، علیه مردم خود دست به نسل کشی و قتل عام زده اند

نخست‌وزیر اسلوونی: تروریست‌های محکوم باید مجازات شوند نه این‌که آزاد شوند!