وزیر خارجه اوکراین ـ روسیه متوقف نخواهد شد تا آنکه آنرا متوقف کنیم

مقاله وزیرخارجه اوکراین در نیویورک تایمز ـ ۸مرداد ۱۴۰۱

دمیترو کولبا، وزیرخارجه اوکراین در مطلبی در نیویورک تایمز ۷مرداد نوشت:

واقعیت ساده این است: روسیه متوقف نخواهد شد تا آنکه آنرا متوقف کنیم. به‌همین خاطر است که فراخوانها به آتش‌بس که در سراسر اروپا و آمریکا شنیده می‌شود سخت اشتباه است. باید به‌جای پیشنهادات بی‌محتوای آتش‌بس یا توافقات صلح باید کاری کرد که روسیه شکست بخورد. اوکراین با کمکهای مستمر و بموقع، برای اینکار آماده و توانمند است... . این هم روشن باشد، کمک نظامی به اوکراین صدقه نیست. بلکه یک سرمایه‌گذاری ضروری در امنیت بلندمدت اروپاست.

 

مطالب مرتبط

سخنگوی نظامی فرماندهی جبهه جنوب اوکراین - ما به حمایت، سلاح و مهمات واقعی نیاز داریم

نیویورک تایمز: زمینه‌سازی اوکراین برای یک ضدحمله گسترده در جنوب با حملات موشکی دوربرد