کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه ـ قتل‌عام در ۲۲ تیر ۱۳۱۴

کشتار مسجد گوهرشاد در مشهد به دستور رضا شاه در تیر۱۳۱۴

به‌دنبال سقوط سلطنت در روسیه تزاری، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ برابر با ۱۲۹۶ شمسی در پایان جنگ جهانی اول استعمار انگلیس در پی ایجاد دیواری برای حفاظت از مستعمرات آسیایی خود به‌ویژه هندوستان بود. در ایران رضاخان قزاق را که تا آن زمان در جبهه روسیه تزاری بود با یک کودتای استعماری با کارگردانی ژنرال آیرون ساید انگلیسی ذر سال۱۲۹۹ به قدرت رساند و سپس در سال۱۳۰۴ به تخت سلطنت نشاند.

۱۴ سال بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، رضا شاه در سال۱۳۱۳ به ترکیه سفر کرد.

. . …

مطالب مرتبط

شعبده جمهوری خواهی رضاخان ـ قسمت دوم

شعبده جمهوری خواهی رضاخان ـ قسمت اول

سراب سلطنت مدفون در خدمت بقای شیخ ملعون - دکتر بهروز پویان

لطفا به اشتراک بگذارید: