سالگرد حماسه فروغ ایران در ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸ در اشرف 

در سالگرد حماسه فروغ ایران در ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸  در اشرف، یاد شهیدان را گرامی و راه آنها را ادامه می دهیم ـ ۵مرداد ۱۴۰۱

به چشم دیدید که خودمان نقش تعیین‌کننده داریم

به چشم دیدید که اگر اشرف بایستد جهان به ایستادگی برمی‌خیزد

با قلبها و ضمیرهای پاکتان احساس می‌کنید که در این سه روز سقفهای بالا بلندی زدید که خیلی چیزها را چرخانده  و آثار آن در آینده بارز می‌شود

در روزهای ۶ و ۷مرداد سال۸۸ در حالی‌که کمتر از دو ماه از آغاز قیام سراسری مردم ایران می‌گذشت، خامنه‌ای مزدوران عراقی را از طریق سردژخیم دست‌نشانده عراقی نوری مالکی نخست‌وزیر کثیف وقت به اشرف فرستاد تا با قتل‌عام اشرفیان، برای همیشه از دست مجاهدین خلاص شود و هم‌چنین به‌جامعهٔ جوشان ایران، پیام وحشت و ارعاب بفرستد.

آن‌روزها دشمن پلید با تصور این‌که قتل‌عام مجاهدان بی‌سلاح امری آسان است، گمان می‌کرد با این جنایت بزرگ می‌تواند حماسه پایداری یک خلق را به قربانگاه ببرد، اما قیام سرخ فام اشرفیان و فروغ پرغرور ایران/ با پایداریشان/ و خون حنیفان و سیاوشان / جوشید و خروشید/ و رهبری مقاومت توانست با هوشیاری خارق‌العاده یک غیرممکن دیگر را در محاصره دشمنان و طیفی از مزدوران تشنه به خون مجاهدین، به بینه حقانیت / شاخص مظلومیت/ و الهام‌بخش مقاومت افتخار‌آفرین مردم ایران تبدیل کند.

سلام برشهیدان حماسهٔ فروغ ایران در روزهای ۶و ۷مرداد در اشرف جاویدان

قهرمانانی که با پیکرهای بی‌سپر/ به مصاف تیر و تبر دشمن ضدبشررفتند/ با پایداری سرخ‌فام، هم‌چون موجهای صخره شکن دشمن حقیر را در اوج ناباوری اش میخکوب کردند/ هم آوا با جاودانه فروغهای آزادی / هم‌پیمان با مجاهدان سربدار قتل‌عام به فتوای خمینی ضدبشر در آسمان میهن و تاریخ ایران درخشیدند.

حماسه فروغ ایران در اشرف با ۷۲روز اعتصاب و ۳۶ گروگان همراه بود که سرانجام مجاهدین و مقاومت ایران خامنه‌ای و مالکی را وادار به آزاد کردن آنها در ۱۵مهر ۱۳۸۸ کردند.

 

مطالب مرتبط 

حماسه شکوهمند فروغ ایران در ۶ و ۷مرداد ۸۸