تهران - تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در ستاد فرماندهی یکان ویژه تهران بزرگ

تهران  ـ تهاجم کانون های شورشی به ستاد فرماندهی یکان ویژه تهران بزرگ و مقر یکان سرکوبگر ویژهٔ خمینی ـ ۵مرداد۱۴۰۱

 در ساعت۲۲۲۰ سه‌شنبه شب ۴مرداد ۱۴۰۱

در پاسخ به اعدام کارگر شورشی شهید، ایمان سبزیکار، در ملأعام در شیراز

 

مطالب مرتبط

مشهد ـ تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در قرارگاه سپاه پاسداران موسوم به قرارگاه یاسر

تهاجم کانون‌های شورشی و انفجارهای پیاپی در ستاد فرماندهی یکان ویژه تهران بزرگ + فیلم