تهران ـ خیابان ستارخان ـ پخش شعارهای سرنگونی

تهران ـ ستارخان، دوشنبه ۳مرداد ساعت ۱۹۰۰: پخش شعارهای سرنگونی ـ ۳مرداد۱۴۰۱

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه،

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی،

مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد ارتش آزادی،

رئیسی جنایت‌پیشه محاکمه در پیشه،

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی،

دمکراسی آزادی با مریم رجوی،

رهبر نسل فدا رجوی قهرمان.

مطالب مرتبط


کرج ـ بلوار کشاورز، پارک ماهدشت ـ پخش شعار نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

پخش شعارهای سرنگونی در ستارخان تهران + فیلم