فعالیت‌های کانون‌های شورشی در گرامیداشت فروغ جاویدان

کانون‌های شورشی در سالگرد فروغ جاویدان این عملیات بزرگ تاریخی و میهنی را گرامی می دارند ـ ۳مرداد ۱۴۰۱

کرمانشاه ـ ۳مرداد ۱۴۰۱:

نصب پوستر بزرگ مسعود رجوی بر روی دیوار سنگی با شعار: با عملیات فروغ جاویدان راه‌حل انقلابی و مردمی بر راه‌حل ارتجاعی و استعماری پیشی گرفت مسعود رجوی مرداد ۱۴۰۱

کرمانشاه - ۳مرداد ۱۴۰۱:

اینجایی که ایستادم مسیریست که مجاهدان آزادی برای آزادی ایران پیمودند. اینجا آرامگاه صدها شهید مجاهد است از جمله خواهر سارا طلوع که جانانه جنگید و راه پاسداران خمینی را برای حمله به همرزمانش سد کرد. شیرزنی که جانش را فدای آزادی خلقش کرد. پاسداران که به‌شدت از او کینه داشتند او را بر درختی که در اینجا بود در بالای یالهای چهار زبر با پا آویزان کردند و دشنه‌ای در قلبش فرو کردند. من امروز می‌خوام بگویم خواهر سارای عزیزم من راهت را ادامه میدم من و هزاران کانون شورشی در میهن اشغال شده با الگو گرفتن از شما راه و آرمان آزادی را پاس میداریم. در اینجا با شما عهد می‌کنم و حاضر حاضر می‌گویم برای آزادی و خواهر مریم را به تهران می‌آوریم.

کرمانشاه - ۳مرداد ۱۴۰۱:

 اینجا کرمانشاه مسیر راه رسیدن به رزم گاهی است که به نام فرمانده سارا می‌درخشد سال۶۷ درست زمانی که خمینی لعنت شده تصمیم داشت آن نسلی را در کوره جنگ بسوزاند فرزندان پیشتاز ایران‌زمین مجاهدین خلق در برابرش ایستادند و تنور جنگ اش را گل گرفتند. امروز ما کانونهای شورشی به نام آن جاودان فروغ ها که به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم این راه را تا سرنگونی تمامیت آخوندها و برقراری دمکراسی و آزادی ادامه می‌دهیم تا پرچم شیر و خورشید را بر قله‌های زاگرس و دماوند برافرازیم. زنده باد ارتش آزادیبخش ملی ایران. درود برشهدای فروغ جاویدان.

 

مطالب مرتبط 

فروغ جاویدان، کابوس ۳۴ساله خامنه‌ای ـ تیک تاک

عملیات «فروغ جاویدان»، پاسخ به ضرورت سرنگونی