می‌توان با آتش سلاح سرنگونی را محقق کرد ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ می‌توان با آتش سلاح سرنگونی را محقق کرد ـ ۳مرداد۱۴۰۱

نگاهی به فعالیت‌های کانون‌های شورشی

می‌جنگیم می‌رزمیم ایران را پس می‌گیریم، ایرانی بیداره از شاه و شیخ بیزاره، وای به روزی که مسلح شویم

می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد. می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

می‌توان خامنه‌ای و حکومتش را سرنگون و ایران و ایرانی را آزاد کرد

دیو ولایت فقیه را می‌توان درهم شکست. دیوار اختناق را می‌توان ویران کرد و میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد

آخوندها باید بروند. حاکمیت از آن مردم ایران است

مطالب مرتبط

می‌توان و باید با سرنگونی آخوندها ایرانی آزاد و آباد ساخت ـ نوید آزادی

تهران- بزرگراه پارک وی، باغ ایرانی، پخش شعارهای دمکراسی آزادی با مریم رجوی