می‌توان و باید با سرنگونی آخوندها ایرانی آزاد و آباد ساخت ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ می‌توان و باید با سرنگونی آخوندها ایرانی آزاد و آباد ساخت ـ ۳مرداد۱۴۰۱

نگاهی به فعالیت‌های کانون‌های شورشی

می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد. می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

می‌توان خامنه‌ای و حکومتش را سرنگون و ایران و ایرانی را آزاد کرد

دیو ولایت فقیه را می‌توان درهم شکست. دیوار اختناق را می‌توان ویران کرد و میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد

آخوندها باید بروند. حاکمیت از آن مردم ایران است

مطالب مرتبط

تهران ـ پارک وی ـ باغ ایرانی ـ پخش شعارهای سرنگونی

تهران- بزرگراه پارک وی، باغ ایرانی، پخش شعارهای دمکراسی آزادی با مریم رجوی