نود و دومین حمله سایبری اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد در سال۱۴۰۱

یک حمله شکست‌خورده دیگر سایبری سپاه و اطلاعات آخوندی به‌ سایت مجاهد ـ ۲مرداد۱۴۰۱

این حمله از حدود ۸۰کشور در ساعت ۲۵: ۱۴ یکشنبه ۲مرداد انجام شد.

این نود و دومین حمله به سایت مجاهد از آغاز سال۱۴۰۱ تاکنون است.

 

مطالب مرتبط

نودو یکمین حمله سایبری وزارت اطلاعات به سایت مجاهد در سال۱۴۰۱