شیرازـ تصویرنگاری از رهبری مقاومت و تصویر باطل شده خامنه‌ای

شیرازـ بلوار آفرینش ـ‌ تصویرنگاری از رهبری مقاومت و تصویر باطل شده خامنه‌ای توسط کانون های شورشی ـ ۲مرداد۱۴۰۱

شنبه ۱مرداد ۱۴۰۱ ـ ساعت ۱۵: ۲۱

تصویر نگاری به قطر ۱۲متر از رهبری مقاومت و تصویر باطل شده خامنه‌ای

 

مطالب مرتبط 

تهران- تصویرنگاری از رهبری مقاومت به قطر ۲۰متر در بلوار نور

پخش شعارهای مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی در ارومیه + فیلم