پانزدهمین رئیس جمهور هندوستان برگزیده شد

یک زن به ریاست جمهوری هندوستان برگزیده شد ـ ۳۱تیر۱۴۰۱

دروپدی مورمو، دومین زنی است که به جایگاه نخست قانون اساسی و فرماندهی نیروهای مسلح این کشور می‌رسد.

 

مطالب مرتبط 

توقیف یک کشتی تحت مالکیت فرزندان شمخانی در بندر کاندلا هندوستان

لطفا به اشتراک بگذارید: