کارزارهای مقاومت و گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ ساعت وصل ـ قسمت اول و دوم

ساعت وصل ـ کارزارهای مقاومت و گردهمایی جهانی ایران آزاد ـ قسمت اول ـ ۲۹تیر۱۴۰۱

میهمان برنامه: محمد حیاتی

دولت بلژیک موفق شده بود این معاهده ننگین را تا روز ۹تیر ۱۴۰۰ در «تاریک‌خانه» خود مخفی نگه‌دارد. اما با علنی شدن این معاهده ننگین، بلافاصله مجاهدین و مقاومت ایران وارد صحنه شد و به یمن حضور فعال و مستمر ایرانیان شریف و هواداران مجاهدین، روندی را که می‌رفت اسدی تروریست و سرشبکه جاسوسی و ترور رژیم در اروپا را تحت عنوان استرداد زندانیان، بی‌سر و صدا نزد اربابانش بفرستد، متوقف کرد.

مهمترین عاملی که رژیم و معامله با آن را این‌چنین در دنیا رسوا کرده و چنین بحرانی را در بلژیک رقم زده، مقاومت ایران و به‌خصوص حضور فعال ایرانیان شریف و اشرف‌نشانهای فداکار است که طی دو هفته گذشته مستمراً با برپایی تظاهراتها و تجمعات در برابر پارلمان بلژیک، سد و مانعی نیرومند در برابر مماشاتگرانی ساخته‌اند که می‌خواستند از جیب مردم ایران و مصالح آنان، معامله با رژیم آخوندی را پیش ببرند. این حقیقتی است که چند تن از اعضای پارلمان بلژیک آن را مورد تأکید قرار دادند.

به این ترتیب مقاومت ایران موفق شده است، آرمان آزادی مردم ایران و نبردشان با رژیم آخوندی را در هیأت اشرف‌نشانها و ایرانیان آزاده خارج کشور، به‌یک نیروی مؤثر مادی، افشاگر سیاست‌های پشت‌پرده و یک «اهرم اصلی» اثرگذار بر تحولات تبدیل کند. عاملی که در هر تحول مفروض، راه را بر رژیم آخوندی و بندوبست آن با مماشاتگران می‌بندد و اراده مردم ایران را به‌کرسی می‌نشاند.

ساعت وصل ـ سران رژیم باید به‌جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در برابر ملت و در انظار بین‌المللی محاکمه شوند ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

مطالب مرتبط

گسترش خشم و اعتراض علیه ستم و چپاول آخوندی ـ ساعت وصل ـ قسمت اول و دوم

فراتر از سیاست‌ها