مشهد - بلوار چمن، پخش شعارها سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مشهد - بلوار چمن، پخش شعارها سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی ـ ۲۴تیر۱۴۰۱

مشهد- بلوار چمن، پنجشنبه ۲۳تیر ساعت ۲۰۴۰:

پخش شعارهای سرنگونی

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

حکومت آخوندی سرنگون سرنگون

رئیسی رئیسی جلاد شصت‌وهفتی

 

مطالب مرتبط 

تهران - نارمک ـ پخش شعار خون شهیدانمان، رنج اسیرانمان، در تو گره می‌خورد رجوی قهرمان

اصفهان - پارک میرزا کوچک‌خان، پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

لطفا به اشتراک بگذارید: