اصفهان - پارک میرزا کوچک‌خان، پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

اصفهان - پارک میرزا کوچک‌خان، پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی ـ ۲۴تیر۱۴۰۱

اصفهان - پارک میرزا کوچک‌خان، پنجشنبه ۲۳تیر ساعت ۲۱۱۵:

پخش شعارهای سرنگونی:

رجوی قهرمان حامی زحمتکشان

رئیسی رئیسی جلاد شصت‌وهفتی

مرگ بر اصل ولایت فقیه

وای به روزی که مسلح شویم

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

خامنه‌ای سرنگون کاخ ستم واژگون

شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده

 

مطالب مرتبط 

کرج ـ بلوار کشاورز، پارک ماهدشت ـ پخش شعار نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

مشهد - بلوار چمن، پخش شعارها سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی