تجمع و تظاهرات بازنشستگان در ۲۳شهر، خشم و اعتراض مردم به ستوه آمده

تجمع و تظاهرات بازنشستگان در ۲۳شهر و خشم و اعتراض مردم به ستوه آمده از ستم و چپاول آخوندی ـ ۲۱تیر۱۴۰۱

تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اهواز، اراک، ارومیه، زنجان، قزوین، خرم‌آباد، کرمانشاه، شهرکرد، شوش، رشت، بندرعباس، یزد، بجنورد، سنندج، کرمان، ساری، همدان، بجنورد و شوشتر ـ سه‌شنبه ۲۱تیر ۱۴۰۱

تهران، تبریز، کاشان، ماهشهر خشم و اعتراض مردم به ستوه آمده از ستم و چپاول آخوندی

تهران-تجمع اعتراضی انترنهای علوم پزشکی ۲۱تیر ۱۴۰۱

تهران- تجمع اعتراضی کارگران کارخانه داروگر در تهران ۲۱تیر ۱۴۰۱

تهران- تجمع غارت‌شدگان شرکت سازه گستر ۲۰تیر ۱۴۰۱

تبریز- اعتصاب کارگران پتروشیمی ۲۱تیر ۱۴۰۱

کاشان-اعتراض و اعتصاب کاروزران علوم پزشکی ۲۰تیر۱۴۰۱

ماهشهر-اعتصاب کارگران پرک مهر و ماه ۲۰تیر ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اصفهان

تجمع اعتراضی سراسری بازنشستگان مخابرات در بیش از ۲۱ شهر