فعالیت کانونهای شورشی علیه حجاب اجباری

کانون های شورشی در شهرهای میهن، اعتراض خود را به سرکوب زنان بر سر  حجاب ابراز می کنند ـ ۲۱تیر۱۴۰۱

تهران ـ فتوکال با شعار: مریم رجوی: در ایران بعد از آخوندها زنان در انتخاب پوشش خود آزادند و قانون حجاب اجباری لغو می‌شود ـ تیر ۱۴۰۱

تهران ـ فتوکال با شعار: مریم رجوی: ما پیوسته اعلام کرده‌ایم نه به دین اجباری نه به حجاب اجباری نه به حکومت اجباری ـ ۱۴۰۱

تهران ـ فتوکال  با شعار: نه به دین اجباری نه به حجاب اجباری نه به حکومت اجباری

کانون شورشی: رضا شاه با زور حجاب را از روی مردم برمی‌داشت. این حکومت هم زورکی وادار کرد که حجاب بگذارند و زورکی روسری بگذارن چادر بگذارن نه به اون حکومتی که با زور توی  خیابونها چادر رو از سر زنها بر می‌داشت کتکشون می‌زد و بازداشت و زندانی و نه به این‌که زنان چون حالا چادر یا روسری ندارند باید زندانی و... ـ ۲۱ تیر۱۴۰۱

تهران ـ کانون شورشی: همان‌طور که خانم رجوی گفتند نه به حجاب اجباری نه به دین اجباری نه به حکومت اجباری ـ ۲۱تیر۱۴۰۱

دختران و زنان ایرانی میگن حجاب فقط بهانه است اصل نظام نشانه است درود بر رجوی نه شاه و نه عمامه آخوند کارش تمامه

 

مطالب مرتبط 

پاسخ فرزندان ایران به سرکوب زنان توسط کانون‌های شورشی

«نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری، نه به حکومت اجباری»