می‌توان و باید رژیم آخوندی را سرنگون کرد ـ نوید آزادی

نوید آزادی ـ می‌توان و باید رژیم آخوندی را سرنگون کرد ـ ۲۱تیر۱۴۰۱

نگاهی به فعالیت‌های کانون‌های شورشی

می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد. می‌توان و باید ایران را آزاد کرد

ما می‌خواهیم و می‌توانیم خامنه‌ای و حکومتش را سرنگون و ایران و ایرانی را آزاد کنیم.

دیو ولایت فقیه را می‌توان درهم شکست. دیوار اختناق را می‌توان ویران کرد و میهن اشغال شده را می‌توان آزاد کرد.

آخوندها باید بروند. حاکمیت از آن مردم ایران است

مطالب مرتبط

فعالیت‌های کانونهای شورشی علیه حجاب اجباری در شهرهای میهن

پاسخ آتشین فرزندان ایران‌زمین به سرکوب زنان در رژیم زن‌ستیز ولایت