پاسخ فرزندان ایران به سرکوب زنان توسط کانون‌های شورشی

پاسخ فرزندان ایران به سرکوب زنان در رژیم زن‌ستیز ولایت فقیه ـ ۲۰تیر۱۴۰۱

مریم رجوی:

نه به حجاب اجباری، نه به دین اجباری، و نه به حکومت اجباری

نه به دیکتاتوری دینی و حجاب اجباری

نه به دیکتاتوری رضاشاهی و بی حجابی اجباری

 

مشهد ـ به آتش کشیدن تابلوی پایگاه بسیج ضدمردمی سپاه پاسداران ـ۲۰تیر ۱۴۰۱

مشهد ـ به آتش کشیدن نماد سنگی قاسم سلیمانی قاتل ـ ۲۰تیر۱۴۰۱

کرج ـ به آتش کشیدن تابلوهای پایگاه بسیج ضدمردمی سپاه پاسداران ـ ۲۰تیر ۱۴۰۱

شیراز ـ به آتش کشیدن تابلوی پایگاه بسیج ضد مردمی سپاه پاسداران ـ۲۰تیر ۱۴۰۱

قزوین ـ به آتش کشیدن عکس خامنه‌ای جنایتکار  و خمینی ملعون ـ ۲۰تیر۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط 

تهران - تهاجم کانون‌های شورشی و انفجار بزرگ در قرارگاه قدس سپاه پاسداران

اهواز - کیانپارس، پخش شعارهای سرنگونی، مرگ بر خامنه‌ای رئیسی، لعنت بر خمینی