تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اصفهان

اصفهان ـ تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی ـ ۲۰تیر۱۴۰۱

دوشنبه ۲۰تیر، بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز هم در یک حرکت اعتراض جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهر اصفهان و... تجمع اعتراضی و تظاهرات برپا کردند.

 این بازنشستگان تأمین اجتماعی اعتراض‌شان را نسبت به مصوبه روز ۱۵خرداد مبنی بر افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر ابراز داشتند.

photo_2022-07-11_12-04-21 

مطالب مرتبط

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز

تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در اصفهان، کرمان، رامهرمز با شعار «زیر بار ستم نمی کنیم زندگی...!»