درود خانم مریم رجوی به مغازه داران پاساژ کوروش در تهران

پیام خانم مریم رجوی به مغازه‌داران و کسبه پاساژ کوروش در تهران ـ ۱۸تیر۱۴۰۱

خانم مریم رجوی:

درود به مغازه‌داران و کسبه غیرتمند پاساژ کوروش در تهران که در برابر آزار و اهانت گشتیهای رژیم به زنان که خواهرانشان هستند به تعطیل مغازه‌ها و پاساژ‌ اقدام کردند. این الگویی است که باید در سراسر کشور از آن درس گرفت و با سرکوب زنان در این ایام به هر قیمت مقابله کرد.

 

مطالب مرتبط 

پاساژ کوروش تهران در اعتراض به گشت موسوم به ارشاد و اماکن، مغازه های خود را تعطیل کردند ـ دریک نگاه

فاشیسم دینی و نقطه‌عزیمت هیستری زن‌ستیزی